Pages

Selasa, 10 Mei 2011

PUTRI GUGAT

Sora halon goong karaton, nungageuyah pilemburan, katiir pirig kacapi matak was kitu ayana, hah eurih kitu jukutna, ngabarak pating lalambay, kembang kadaton, nu asih di pulang seungit, merang rek balik deui, kadaton anu borelak acan aman kaputrian, di tinggal boro ka di tolih deui, putrid gugat can laksana, nu digugat peucang letahna, sumpah jadi lalab sambel, teu kapikir ti tadina.

Sopyan Hardyansyah

Tidak ada komentar:

Posting Komentar