Pages

Selasa, 10 Mei 2011

NAREMBONGAN

Tuh reregan nu kateubak angin, ting lalambay kana diri, acan deui sora pancuran nu ngoletrak dina wahangan, mapaesan wengi ngistrenan. Lain dunya bener ayana, rupa-rupa papaesna, betah rarasaan genah, tapi langit beuki ceudeum, beuki ceudeum.







Sopyan Hardyansyah

Tidak ada komentar:

Posting Komentar