Pages

Selasa, 10 Mei 2011

NUMAWI GAN

Lah kadieu agan kaditu agan, arek nudin ngilu hurip, balangsiang nu diagan agan teu terang mana, mana nu kudu ditolih, mana horeng nu di agan agan agan, teu sae nya piikiran, teu beunang disampir emas, teu beunang dibenjo perak, abdi oge gaduhan hakna, mitresna kana awakna.Sopyan Hardyansyah

Tidak ada komentar:

Posting Komentar