Pages

Selasa, 10 Mei 2011

MERANG BALIK

Kirincing kuda karaton, mapag putri putri ayu,putrid laras sanubari, nu suci nyirat pamikat.
Hanjakal nu geulis tea, seueur pisan nu ngagoda, teu paya nganggoan diri, ting arembul bumerangna.
Rasa hanjelu nu tinggal sabudeureunna seungit kembang anu suci dunungan teu ka ingsu deui.

Sopyan Hardyansyah

Tidak ada komentar:

Posting Komentar